ខេត្តកោះកុង នឹងក្លាយជាឋានសួគ៌ធម្មជាតិ ក្រោមគម្រោងវិនិយោគទីក្រុងទំនើបឆ្លាតវៃ ក្នុងទំហំផ្ទៃដី ១២ម៉ឺនហិកតា ចំណាយទុនប្រមាណ ៦០០ពាន់លានដុល្លាអាមេរិក

Approval given for $23.2 billion development project in Cambodia

A $23.2 billion development project in southern Cambodia has been given the green light by the government, with construction set to begin in March, the head of the scheme said Wednesday.The first project of its kind in the country, the plans include residential, business and tourist zones, according to Chheang Sophanna, executive director and head […]

Kampot and Kep sees 23.2 billion dollars invested in early 2017

In a program with local media news, BTV, Mr. Chheang Sophanna – international sales manager of Pallas Group – said that the company plans to launch its $23.2 billion development project in March of 2017.  It will be located in the coastal area of Kampot and Kep. The government issued a license of development for […]

Pallas : Approval given for $23.2 billion development project in Cambodia

A $23.2 billion development project in southern Cambodia has been given the green light by the government, with construction set to begin in March, the head of the scheme said Wednesday. The first project of its kind in the country, the plans include residential, business and tourist zones, according to Chheang Sophanna, executive director and […]